Giới thiệu chung về Phường Bắc Hồng

Bắc Hồng là phường trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của thị xã Hồng Lĩnh, diện tích tự nhiên là 556,37 ha, có 2.452 hộ, dân số là 9090 người được phân bố trên 10 tổ dân phố, trong đó có 2 tổ dân phố sản xuất nông nghiệp. Phía Bắc giáp phường Trung Lương, phía Nam giáp phường Nam Hồng, phía tây giáp phường Đức Thuận, phía Đông giáp Núi Hồng Lĩnh.

Đường 3/2 phường Bắc Hồng
 

 

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
Bản đồ phường Bắc Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 237.310
Online: 20