Tổ dân phố 1

- Có 175 hộ, 574 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 71,18ha

- Vị trí địa lí: Phía Đông giáp chân núi Hồng Lĩnh; phía Tây giáp Tổ dân phố 6, phía Nam giáp tổ dân phố  2, phía Bắc giáp Phường Đức Thuận; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 47 đảng viên; chi đoàn Thanh niên: 25 đoàn vên; Chi hội CCB: 51 hội viên; Chi hội PN: 100 hội viên, chi hội Người cao tuổi: 170 hội viên...

Tổ dân phố 2

- Có 198 hộ, 548 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên: 67,93ha;

- Vị trí địa lí: Phía Đông giáp chân núi Hồng Lĩnh; phía Bắc giáp Tổ dân phố 1; Phía Tây giáp Hồ Đại Rai, Phía Nam giáp Tổ dân phố 9.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 97 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 38 đoàn vên;  Chi hội CCB: 64 hội viên; Chi hội PN: 101 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 229 hội viên...

Tổ dân phố 3

- Có 198 hộ, 658 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 69,12ha;

- Vị trí địa lí: phía Đông giáp Tổ dân phố 10; phía Bắc giáp Tổ dân phố 9; phía Tây giáp tổ dân phố 7; phía Nam giáp tổ dân phố 4.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 67 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 25 đoàn vên; Chi hội CCB: 40 hội viên; Chi hội PN: 123 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 163 hội viên...

Tổ dân phố 4

- Có 218 hộ, 726 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 73,31ha;

- Vị trí địa lí: Phía Đông giáp tổ dân phố 10; Phái Bắc giáp Tổ dân phố 3; phía Tây giáp tổ dân phố 5, phía Nam Quốc lộ 8A, Phường Nam Hồng.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 53 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 35 đoàn vên; Chi hội CCB: 35 hội viên; Chi hội LHPN: 87 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 107 hội viên...

Tổ dân phố 5

- Có 199 hộ, 612 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 68,08 ha;

- Vị trí địa lí: phía Tây giáp tổ dân phố 8, phía Đông giáp tổ dân phố 4; phía Bắc giáp tổ dân phố 3; phía Nam giáp Quốc lộ 8A, phường Nam Hồng.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 89 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 32 đoàn vên; Chi hội CCB: 43 hội viên; Chi hội LHPN: 143 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 168 hội viên...

Tổ dân phố 6

- Có 186 hộ, 681 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 66,05ha;

- Vị trí địa lí: Phía Đông giáp tổ dân phố 1; phía Bắc giáp phường Đức Thuận; phía Tây giáp phường Đức Thuận, phía Nam giáp tổ dân phố 2.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 30 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 17 đoàn vên;  Chi hội CCB: 43 hội viên; Chi hội Nông dân: 86 hội viên; Hội LHPN: 55 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 107 hội viên...

Tổ dân phố 7

- Có 280 hộ, 939 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 83,66ha;

- Vị trí địa lí: phía Đông giáp tổ dân phố 8; phía Bắc, phía Tây giáp phường Đức Thuận; phía Nam giáp Sông Nhà Lê, xã Thuận Lộc.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 55 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 25 đoàn vên; Chi hội CCB: 55 hội viên; Chi hội Nông dân: 161 hội viên; Chi hội PN: 70 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 163 hội viên...

Tổ dân phố 8

- Có 83 hộ, 310 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 41,33ha;

- Vị trí địa lí: phía Đông giáp tổ dân phố 5, phường Nam Hồng; phía Bắc giáp Khe Bình Lãng; phía Tây giáp tổ dân phố 7; phía Nam giáp phường Nam Hồng, xã Thuận Lộc.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 59 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 22 đoàn vên; Chi hội CCB: 38 hội viên; Chi hội LHPN:110 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 118 hội viên...    

Tổ dân phố 9

- Có 83 hộ, 310 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 41,33ha;

- Vị trí địa lí: phía Đông giáp chân núi Hồng Lĩnh; phía Bắc giáp tổ dân phố 2; phía Tây giáp tổ dân phố 7; phía Nam giáp tổ dân phố 3.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 98 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 30 đoàn vên; Chi hội CCB: 65 hội viên; Chi hội PN: 107 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 92 hội viên...    

Tổ dân phố 10

- Có 83 hộ, 310 nhân khẩu; Với diện tích đất tự nhiên 41,33ha;

- Vị trí địa lí: phía Đông giáp chân núi Hồng Lĩnh; phía Bắc giáp tổ dân phố 9; phía Tây giáp tổ dân phố 3, tổ dân phố 4; phía Nam giáp phường Nam Hồng.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội gồm: Chi bộ Đảng: 50 đảng viên; Chi đoàn Thanh niên: 24 đoàn vên; Chi hội CCB: 40 hội viên; Chi hội PN: 85 hội viên; Chi hội Người cao tuổi: 129hội viên...    

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
Bản đồ phường Bắc Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 237.382
Online: 24