Sáng ngày 17/3, UBND phường Bắc Hồng tổ chức tập huấn nâng cáo nhận thức về chuyển đổi số và một số nghiệp vụ về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường.

Đồng chí Trần Quốc Thuận - Phó Trưởng phòng VHTT truyền đạt một số nội dung về chuyển đổi số, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản, Cổng DVC Quốc gia và trao đổi về soạn thảo văn bản theo Nghị định 30

Tại lớp tập huấn, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường được truyền đạt những nội dung cơ bản về Chuyển đối số; hướng dẫn sử dụng, khai thác thông tin trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; trao đổi về cách thức soạn thảo văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư…Ngoài ra, được hướng dẫn một số nội dung cơ bản về công tác CCHC, kỹ năng cơ bản trong xây dựng kế hoạch CCHC, kỹ năng xây dựng báo cáo CCHC,…

Đồng chí Phan Công Trung - Chuyên viên phòng Nội vụ hướng dẫn một số nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính

Được biết, việc tuyên truyền nhận thức về chuyển đổi số gắn với nâng cao chỉ số cải cách hành chính thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền phường Bắc Hồng thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; góp phần sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh vào cuối năm 2024./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 191.679
  Online: 4