Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh về việc Kiểm tra, đánh giá, thẩm định công tác cải cách hành chính năm 2023, trong các ngày từ ngày 26-30/6/2023, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Thị xã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đợt 1 năm 2023 tại Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Đào Minh Sơn, Trưởng phòng Nội vụ làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đoàn là lãnh đạo, chuyên viên của các phòng phụ trách các lĩnh vực về cải cách hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thị xã.

Đoàn kiểm tra CCHC tại UBND phường Đức Thuận ...

    Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính được chỉ ra tại đợt thẩm định, đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính cuối năm 2022. Đồng thời kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên các lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền số.

Đoàn kiểm tra tại UBND phường Bắc Hồng...

    Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá để phát hiện những hạn chế, yếu kém từ đó đôn đốc, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã khẩn trương khắc phục, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Bên cạnh đó, nắm bắt những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tổng thể về cải cách hành chính ở cơ sở để báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã các nội dung thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị với các sở, ngành cấp trên các giải pháp khắc phục.

Đoàn kiểm tra CCHH tại UBND phường Nam Hồng ...

    Sau khi kết thúc công tác kiểm tra cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các phường, xã; đoàn sẽ tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; trong đó có kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu của các phòng ban, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 211.165
  Online: 22