Phường Bắc Hồng 39 năm xây dựng và trưởng thành

Thị trấn Hồng Lĩnh – nay là Phường Bắc Hồng được thành lập ngày 19/9/1981, đến ngày 13/3/1992, Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức cán bộ của Chính phủ đã ký Quyết định số 112/TCCP thành lập phường Bắc Hồng trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của thị trấn Hồng Lĩnh cũ và 54,4 ha diện tích tự nhiên của HTX Hồng Sơn xã Đức Thuận. Như vậy, Phường Bắc Hồng ra đời trên cơ sở kế thừa toàn bộ lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, tự nhiên của thị trấn Hồng Lĩnh. Phường Bắc Hồng là phường trung tâm của Thị xã Hồng Lĩnh.

Trải qua chặng đường 39 năm hình thành và phát triển, đến nay diện tích tự nhiên của phường 554,84 ha, có 2.765 hộ gia đình, dân số 9.045 người và 10 tổ dân phố. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bắc Hồng đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế về thương mại, dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng thương mại - dịch vụ; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, giai đoạn 2015 - 2020, Bắc Hồng  phấn đấu xây dựng phường phát triển toàn diện, đạt chuẩn văn minh đô thị. Đây cũng là tiền đề và cơ sở vững chắc để phường khẳng định vị thế trung tâm đi đầu của thị xã.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước, tính đến năm 2020: Tổng giá trị sản phẩm ngành Thương mại - dịch vụ ước đạt 383,790 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 72,8%); Công nghiệp - xây dựng ước đạt 135,670 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 25,7%); giá trị sản xuất Nông nghiệp đạt 7,600 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 1,49%); Các công trình đầu tư XDCB do Nhà nước và Doanh nghiệp đầu tư  trên địa bàn với tổng mức đầu tư trị gias390,9 tỷ đồng, kinh phí nhân dân đầu tư 385 tỷ đồng. công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, làm đẹp các tuyến đường đã có bước đột phá, đã thảm nhựa được 11 tuyến đường, xây dựng mới 9 tuyến đường bê tông, 1,7 km kênh mương thoát nước, 2,0km đường điện chiếu sáng …Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.500.000.000đ. Hiện nay, toàn phường có 99 Doanh nghiệp tư nhân và 1.380 hộ sản xuất kinh doanh, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 62 triệu đồng/người/năm đứng vào tốp đầu của Thị xã.

Văn hóa - xã hội có bước phát triển khá; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các di tích, danh thắng trên địa bàn gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh như: Chùa Hang, Đền Bình lãng ngày càng được phát huy; CLB “Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh phường” được duy trì hoạt động thường xuyên; các hoạt động VHVN- TDTT diễn ra sôi nổi và ngày càng đa dạng, phong phú; tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao; tham gia các giải thể thao do thị xã tổ chức đều đạt kết quả cao; các tiêu chí xây dựng danh hiệu GĐVH, GĐTT, tổ dân phố văn hóa ngày càng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2019 kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa đạt kết quả cao: có 8/10 tổ dân phố được công nhận là tổ dân phố văn hóa, có 02 tổ dân phố được công nhận 5 năm liên tục đạt danh hiệu “ tổ dân phố văn hóa” giai đoạn 2015-2019, có 01 tổ dân phố được chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen thành tích tiêu biểu 5 năm liên tục đạt danh hiệu “ tổ dân phố văn hóa” giai đoạn 2015-2019; có 2395/2502 gia đình đạt GĐVH (đạt tỷ lệ 95,7%).

Giáo dục – đào tạo: Quy mô trường lớp, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, các kỳ thi học sinh giỏi cấp thị, cấp tỉnh, cấp quốc gia luôn dẫn tốp đầu cấp thị, cấp tỉnh. Trường TH, THCS đạt các tiêu chí giữ vững trường chuẩn quốc gia và xây dựng trường điển hỉnh tiên tiến. Chất lượng giáo viên có 100% giáo viên đạt chuẩn, 85% trên chuẩn; Cơ sở vật chất các trường được xây dựng khang trang, sạch, đẹp. Trường mầm non cơ bản thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới. Chất lượng giáo viên  mầm non có 100% giáo viên đạt chuẩn, có 88,2% giáo viên đạt trên chuẩn. 

Lĩnh vực Y tế, DS - KHHGĐ: Công tác khám, điều trị, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được nâng lên. Giai đoạn 2011 - 2020, Bắc Hồng là một trong những Phường đầu tiên của Thị xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, nhờ đó công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh được tăng cường. Các hình thức sinh hoạt CLB “Không sinh con thứ 3”, CLB “Tiền hôn nhân”, tư vấn về sức khỏe tiền hôn nhân và đối thoại về DS-KHHGĐ được duy trì đã góp phần đảm bảo công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn. Đời sống nhân dân có nhiều khởi sắc, 100% người dân được sử dụng nước sạch, mỗi năm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn.

Công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công, người nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống các tai tệ nạn xã hội được chăm lo. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được đổi mới góp phần giữ vững ổn định chính trị và TTATXH trên địa bàn, tạo niềm tin, tinh thần đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục nổ lực phấn đấu giành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực trong thời gian tới.Thị trấn Hồng Lĩnh – nay là Phường Bắc Hồng được thành lập ngày 19/9/1981, đến ngày 13/3/1992, Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức cán bộ của Chính phủ đã ký Quyết định số 112/TCCP thành lập phường Bắc Hồng trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của thị trấn Hồng Lĩnh cũ và 54,4 ha diện tích tự nhiên của HTX Hồng Sơn xã Đức Thuận. Như vậy, Phường Bắc Hồng ra đời trên cơ sở kế thừa toàn bộ lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, tự nhiên của thị trấn Hồng Lĩnh. Phường Bắc Hồng là phường trung tâm của Thị xã Hồng Lĩnh.

Trải qua chặng đường 39 năm hình thành và phát triển, đến nay diện tích tự nhiên của phường 554,84 ha, có 2.765 hộ gia đình, dân số 9.045 người và 10 tổ dân phố. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bắc Hồng đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế về thương mại, dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng thương mại - dịch vụ; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, giai đoạn 2015 - 2020, Bắc Hồng  phấn đấu xây dựng phường phát triển toàn diện, đạt chuẩn văn minh đô thị. Đây cũng là tiền đề và cơ sở vững chắc để phường khẳng định vị thế trung tâm đi đầu của thị xã.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước, tính đến năm 2020: Tổng giá trị sản phẩm ngành Thương mại - dịch vụ ước đạt 383,790 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 72,8%); Công nghiệp - xây dựng ước đạt 135,670 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 25,7%); giá trị sản xuất Nông nghiệp đạt 7,600 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 1,49%); Các công trình đầu tư XDCB do Nhà nước và Doanh nghiệp đầu tư  trên địa bàn với tổng mức đầu tư trị gias390,9 tỷ đồng, kinh phí nhân dân đầu tư 385 tỷ đồng. công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, làm đẹp các tuyến đường đã có bước đột phá, đã thảm nhựa được 11 tuyến đường, xây dựng mới 9 tuyến đường bê tông, 1,7 km kênh mương thoát nước, 2,0km đường điện chiếu sáng …Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.500.000.000đ. Hiện nay, toàn phường có 99 Doanh nghiệp tư nhân và 1.380 hộ sản xuất kinh doanh, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 62 triệu đồng/người/năm đứng vào tốp đầu của Thị xã.

Văn hóa - xã hội có bước phát triển khá; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các di tích, danh thắng trên địa bàn gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh như: Chùa Hang, Đền Bình lãng ngày càng được phát huy; CLB “Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh phường” được duy trì hoạt động thường xuyên; các hoạt động VHVN- TDTT diễn ra sôi nổi và ngày càng đa dạng, phong phú; tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao; tham gia các giải thể thao do thị xã tổ chức đều đạt kết quả cao; các tiêu chí xây dựng danh hiệu GĐVH, GĐTT, tổ dân phố văn hóa ngày càng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2019 kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa đạt kết quả cao: có 8/10 tổ dân phố được công nhận là tổ dân phố văn hóa, có 02 tổ dân phố được công nhận 5 năm liên tục đạt danh hiệu “ tổ dân phố văn hóa” giai đoạn 2015-2019, có 01 tổ dân phố được chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen thành tích tiêu biểu 5 năm liên tục đạt danh hiệu “ tổ dân phố văn hóa” giai đoạn 2015-2019; có 2395/2502 gia đình đạt GĐVH (đạt tỷ lệ 95,7%).

Giáo dục – đào tạo: Quy mô trường lớp, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, các kỳ thi học sinh giỏi cấp thị, cấp tỉnh, cấp quốc gia luôn dẫn tốp đầu cấp thị, cấp tỉnh. Trường TH, THCS đạt các tiêu chí giữ vững trường chuẩn quốc gia và xây dựng trường điển hỉnh tiên tiến. Chất lượng giáo viên có 100% giáo viên đạt chuẩn, 85% trên chuẩn; Cơ sở vật chất các trường được xây dựng khang trang, sạch, đẹp. Trường mầm non cơ bản thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới. Chất lượng giáo viên  mầm non có 100% giáo viên đạt chuẩn, có 88,2% giáo viên đạt trên chuẩn. 

Lĩnh vực Y tế, DS - KHHGĐ: Công tác khám, điều trị, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được nâng lên. Giai đoạn 2011 - 2020, Bắc Hồng là một trong những Phường đầu tiên của Thị xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, nhờ đó công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh được tăng cường. Các hình thức sinh hoạt CLB “Không sinh con thứ 3”, CLB “Tiền hôn nhân”, tư vấn về sức khỏe tiền hôn nhân và đối thoại về DS-KHHGĐ được duy trì đã góp phần đảm bảo công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn. Đời sống nhân dân có nhiều khởi sắc, 100% người dân được sử dụng nước sạch, mỗi năm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn.

Công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công, người nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống các tai tệ nạn xã hội được chăm lo. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được đổi mới góp phần giữ vững ổn định chính trị và TTATXH trên địa bàn, tạo niềm tin, tinh thần đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục nổ lực phấn đấu giành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
Bản đồ phường Bắc Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 237.303
Online: 15