Phường Bắc Hồng với diện tích tự nhiên là 554,84 ha, có 2.765 hộ gia đình, dân số 9.269 người và 10 tổ dân phố. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bắc Hồng đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế về thương mại, dịch vụ, du lịch, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng thương mại - dịch vụ.

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
Bản đồ phường Bắc Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 237.361
Online: 12