* Diện tích: 556,37 ha.

* Dân số: 9.269 người.

* Có: 3. 872 lao động được tạo việc làm.

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
Bản đồ phường Bắc Hồng
 Liên kết website
Thống kê: 152.056
Online: 22