Ngày hội non sông đang đến gần, người dân của đô thị trẻ dưới chân Núi Hồng đang rất hồ hởi, phấn khởi mong chờ đến ngày cầm lá phiếu trên tay. Trong mỗi kỳ bầu cử, những bài ca, điệu nhạc hướng về ngày bầu cử được cất lên rộn ràng, vui tươi như thắp lên niềm tin yêu cho cử tri đón mừng ngày hội lớn với niềm tin và hy vọng.

    Khi những ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đang đến gần trên khắp các tuyến đường, từng khu dân cư ở đô thị trẻ phía Bắc Tỉnh nhà rực rỡ sắc màu của cờ đỏ sao vàng, pano, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, 30 điểm bầu cử được trang hoàng, đẹp đẽ, vừa nghiêm túc, đúng quy định là một trong những yếu tố tạo nên thành công của ngày hội: 23/5/2021.

Các bạn đoàn viên thanh niên tuyên truyền lưu động bằng loa gắn trên xe máy

Xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã

    Đâu đó, tiếng loa phát thanh của thị xã đến tổ dân phố, xe tuyên truyền lưu động… đều phát lên rộn rã danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm  kỳ 2021 -2026,  lồng vào đó là những bài hát về bầu cử:

 “Hôm nay đi bầu cử, bầu trời trong xanh hơn

Hôm nay đi bầu cử, màu cờ thắm tươi hơn

Hôm nay đi bầu cử trong niềm vui hân hoan

Hôm nay đi bầu cử trong niềm vui dâng tràn

Đi bầu ta đi bầu cùng mọi người hướng tới tương lai

Ta đi bầu đi bầu lựa chọn người có đức có tài

Đi bầu ta đi bầu là nghĩa vụ của mỗi công dân

Ta đi bầu đi bầu là quyền lợi của công dân mình...”

Các biển tường tuyên truyền bầu cử tại các cơ quan, công sở

    Với nhịp điệu vui tươi, ca từ giản dị nhiều bài hát về đề tài bầu cử đã trở nên quen thuộc với người dân khắp cả nước. Điệp khúc “Hôm nay đi bầu cử”, “Đi bầu ta đi bầu” lặp lại tạo âm hưởng và sự lắng đọng cho người nghe, lột tả được ý nghĩa của ngày hội non sông, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri qua từng giai điệu quen thuộc tạo dấu ấn trong lòng người dân Hồng Lĩnh.

Các điểm bầu cử đã sẵn sàng cho ngày hội non sông

    Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cùng với cử tri trên khắp mọi miền đất nước, trên  cử tri  trên 25.000 cử tri trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh nô nức, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Người dân chỉnh trang lại một số tuyến đường, ngõ phố để chuẩn bị cho ngày bầu cử

Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh cắt tỉa cây xanh chuẩn bị cho ngày bầu cử

    Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và của từng địa phương; được tổ chức diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã và đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Đường phố thị xã Hồng Lĩnh đã được trang trí cờ hoa tuyên truyền cho bầu cử

    Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2021; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách các ứng cử viên đã được niêm yết đầy đủ, đúng thời gian quy định

    Kể từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Tĩnh đã hăng hái tham gia lao động sản xuất, công tác, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất và tinh thần cho cuộc bầu cử. Qua ba lần hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban bầu cử các cấp đã giới thiệu được những ứng cử viên và phân bổ về các đơn vị bầu cử để cử tri sáng suốt lựa chọn bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Nhà văn hóa thị xã

Theo đó, trên địa bàn thị xã có 30 khu vực bỏ phiếu.

Số ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV là 4 người, cử tri được bầu 2 Đại biểu

Số ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh khóa XVIII là 5 người, cử tri được bầu 03 Đại biểu

Số ứng cử viên đại biểu HĐND Thị xã khóa VII là 48 người, cử tri được bầu 30 đại biểu

Số ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2016 là 216 người, cử tri được bầu 130 đại biểu HĐND phường, xã

Trang trí lại hòm phiếu để chuẩn bị cho ngày bầu cử

    Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới mỗi cử tri hãy phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, để lựa chọn bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cán bộ tại tổ dân phố đang dán nội quy phòng bỏ phiếu

    Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, ngoài công tác tổ chức của các cấp, các ngành thì việc tham gia thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm bầu cử của công dân là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng.

Các khẩu hiệu cũng được trang trí tại điểm bỏ phiếu

    Ghi nhớ lời căn dặn của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân với tư cách là một cử tri cần nhận thức rõ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.

Các vị trí ghi phiếu được bố trí đảm bảo giữ khoảng cách để phòng chống COVID-19

Tại lối vào một số khu vực bầu cử có hướng dẫn giữ khoảng cách trước khi vào phòng bỏ phiếu

    Đây là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, trực tiếp lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp, thiết thực góp phần xây dựng Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Các điểm bầu cử đã cơ bản hoàn thành việc trang trí, sắp xếp trong khu vực bỏ phiếu

    Phát huy trách nhiệm công dân, thực hiện tốt các quy định trong việc ứng cử, đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu theo Luật Bầu cử. Theo đó, mỗi cử tri cần hiểu rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Tích cực tham gia giới thiệu và nhận xét đối với người ứng cử trong hội nghị cử tri. Nghiên cứu nắm vững quy trình, cách thức ứng cử, đề cử, bầu cử, các nguyên tắc bầu cử, từ đó, có sự xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu, có kiến thức, năng lực phản ánh được ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân với cơ quan dân cử.

    Dẫu biết rằng: Trong bối cảnh dịch Covid19 đang diễn biến phức tạp nhưng cử tri cần cố gắng khắc phục khó khăn, sắp xếp hợp lý công việc của cơ quan, gia đình, tự mình đi bầu cử, tự viết phiếu bầu và bỏ phiếu, không được nhờ người khác bầu thay khi mình có đủ điều kiện đi bầu cử. Trường hợp cần thiết viết hộ người khác phải tuyệt đối giữ bí mật phiếu bầu của cử tri. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì được nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Tuân thủ theo nội quy phòng bỏ phiếu, ghi nhớ hướng dẫn của Tổ bầu cử, tránh sai sót khi bầu. Khắc phục các hiện tượng qua loa, đại khái, bầu cho qua chuyện, không xem xét kỹ lưỡng trước khi bầu.

Lãnh đạo thị xã trao tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho các điểm bầu cử

    Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương tạo điều kiện cho cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, làm cơ sở cho cử tri thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình, xem xét, cân nhắc, lựa chọn những người thật sự xứng đáng vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Điều quan trọng là thu hút người dân quan tâm một cách thực sự đến hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp, đến việc lựa chọn người đại diện cho mình, cân nhắc kỹ lưỡng các ứng cử viên.

Đồng chí Bí thư Thị ủy (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử

    Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở thị xã  Hồng Lĩnh đã hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng, ý nghĩa của lời căn dặn của Bác về trách nhiệm và nghĩa vụ bầu cử của công dân còn nguyên vẹn và vẫn đẫm tính thời sự. Việc bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước mới sẽ góp phần quan trọng vào việc cụ thể hóa những quyết sách xây dựng đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước ta bước vào một thời kỳ mới. Mỗi lá phiếu của cử tri đều mang sứ mệnh cao cả là “viên gạch hồng” góp phần xây dựng đất nước. Học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải thể hiện tích cực quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong bầu cử. Có như vậy, mới góp phần làm ngày bầu cử thực sự là “ngày hội non sông”.

Lãnh đạo tỉnh và thị xã kiểm tra việc chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn

    Để bầu cử thành công tốt đẹp, Hội đồng bầu cử thị xã Hồng Lĩnh đề nghị tất cả cử tri chấp hành nghiêm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử và quy định phòng chống dịch Covid-19;  đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và ngày 23/5 thực sự là ngày hội của toàn dân.

    Thời gian đi bầu cử từ 7h ngày 23/5/2021 đến 19h ngày 23/5/2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 211.169
  Online: 20