Sáng ngày 01/11/2021, UBND phường Bắc Hồng tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11”. Đồng chí Phạm Thị Hoàng Yến, UV. BTV Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường phát động buổi lễ đồng thời mong muốn trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân; hàng tháng các cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện tuyên truyền các văn bản trên lĩnh vực mình phụ trách tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên hệ thống Đài truyền thanh phường và các tổ dân phố, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị ở tổ dân phố để mọi người dân nắm được các quy định pháp luật.

Đồng chí Phạm Thị Hoàng Yến, UV. BTV Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường phát động buổi lễ    

    Cũng tại buổi lễ, cán bộ, công chức, người lao động đã được nghe đồng chí Bùi Khánh Dư, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường phổ biến các quy định có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/11/2021 như: Luật phòng, chống tham nhũng, Luật kê khai tài sản, thu nhập; Luật tiếp công dân và các nội dung cơ bản của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức…

Đồng chí Bùi Khánh Dư, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường phổ biến các quy định    

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đồng chí Đặng Ngọc Vệ - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND phường đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường và mỗi một cán bộ, công chức, viên chức tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đồng chí Đặng Ngọc Vệ - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND phường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ    

    Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật. Trước hết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.

    Thứ hai, triển khai kịp thời, đầy đủ các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật được các cấp có thẩm quyền thông qua; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về đất đai, dân sự; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng...

    Thứ ba, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, địa phương và hội nhập quốc tế.

   Thứ tư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; thường xuyên rà soát, kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, không để những mâu thuẫn nhỏ trở thành lớn, khó giải quyết góp phần ổn định tình hình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế.

    Thứ năm, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm minh các quy định của pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; cải cách tư pháp; bảo vệ quyền con người, quyền công dân...

    Thứ sáu, kiểm tra, rà soát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tiễn.

    Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2021, UBND phường kêu gọi mỗi CBCNVC, người lao động và nhân dân trên địa bàn bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết của toàn dân để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Trước mắt cùng cả hệ thống chính trị và người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid 19, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, xây dựng phường Bắc Hồng đạt chuẩn văn minh đô thị vào cuối năm 2021./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 111.523
  Online: 1