Sáng ngày 29/7, phường Bắc Hồng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “5 nhất” gắn với thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường  đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT giai đoạn 2012 - 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Trung tá Nguyễn Trường Thi - Phó Trưởng Công an thị xã.

Thực hiện phong trào 5 nhất về ANTT thời gian qua phường Bắc Hồng đã đạt được nhiều kết quả  nổi bật: Về nội dung “Gia đình an toàn nhất”, đây là nội dung cơ bản nhất của phong trào, có tác dụng to lớn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội. Hàng năm, căn cứ vào các tiêu chí để bình xét, UBND phường đã tổ chức bình xét danh hiệu gia đình an toàn nhất về ANTT, cụ thể năm 2021 có 2412/2546 hộ đạt 94,7%.

Đồng chí Hồ Phúc Tài - Trưởng công an phường báo cáo kết quả thực hiện phong trào "5 nhất"

Đối với nội dung “Tổ dân phố an toàn nhất”: Trong thời gian qua, các tổ dân phố trên địa bàn phường tổ chức thực hiện có hiệu quả  các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, không để xảy ra các hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, không để mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong Nhân dân. Kết quả năm 2021, có 10/10 TDP đạt an toàn nhất.

Về “Trường học an toàn nhất”: Những năm qua các nhà trường trên địa bàn  xây dựng nhiều phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, gắn chặt mối liên hệ giữa nhà trường, địa phương và gia đình trong công tác quản lý giáo dục các em học sinh, tổ chức ký cam kết không vi phạm ANTT, ATTG cho toàn bộ giáo viên và học sinh, trong các năm học từ 2012 đến 2021 cả 03 nhà trường trên địa bàn đều đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Nội dung “Cơ quan, doanh nghiệp an toàn nhất”: Quá trình thực hiện  phong trào 5 nhất về ANTT các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đoàn kết nội bộ, không có khiếu kiện tố cáo phức tap trong đơn vị, cán bộ, công nhân viên lao động có năng suất, chất lượng tuân thủ pháp luật.

Về “Phường, xã an toàn nhất”: UBND phường đã thành lập, cũng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào, ban hành nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung về ANTT. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia thực hiện các nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hàng năm phường đều được UBND thị xã  công nhận là phường đạt tiêu chuẩn về ANTT.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Trường Thi – Phó Trưởng Công an thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trung tá Nguyễn Trường Thi – Phó Trưởng Công an thị xã đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào 5 nhất của phường Bắc Hồng đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tiếp tục quan tâm thực hiện trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và nòng cốt là lực lượng Công an phường cần xác định các nội dung trọng tâm, các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm trong công tác xây dựng phong trào, trên cơ sở đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động gây mất an ninh trật tự địa phương. Xây dựng lực lượng Công an phường chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANNT trong tình hình mới. Trong thời gian tới triển khai tốt mô hình mới “Tổ liên gia an toàn PCCC”…

Hội nghị cũng đã tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn về ANTT” giai đoạn 2019 - 2022.

Nhân dịp này, UBND phường cũng đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào 5 nhất giai đoạn 2012  - 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 211.164
  Online: 21