Trong 1,5 ngày, từ ngày 22 - 23/9/2022, UBND thị xã đã tổ chức thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm tại 3 phường Nam Hồng, Đức Thuận và Bắc Hồng. Tham gia đoàn có đại diện các phòng: Nội vụ, VHTT, Tư pháp, TCKH, Thanh tra do đồng chí Đào Minh Sơn - Trưởng phòng Nội vụ làm trưởng đoàn.

Tổ chức kiểm tra CCHC tại phường Đức Thuận

Đoàn đã kiểm tra rà soát các nội dung về cải cách hành chính trên các lĩnh vực như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử. Nhìn chung các đơn vị được kiểm tra đã chuẩn bị báo cáo, hồ sơ khá đầy đủ.

Tổ chức kiểm tra CCHC tại phường Nam Hồng

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng vừa qua và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại từng bộ phận chuyên môn, từng lĩnh vực; từ đó hướng dẫn các bộ phận chuyên môn của phường tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tăng chỉ số cải cách hành chính cuối năm.

Tổ chức kiểm tra CCHC tại phường Bắc Hồng

Được biết, trước đó, vào tháng 6/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính đã tổ chức kiểm tra đợt 1 gồm 3 đơn vị: Trung Lương, Đậu Liêu, Thuận Lộc. Ngoài việc kiểm tra 2 đợt từ đầu năm lại nay, UBND thị xã cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên đôn đốc, rà soát, hướng dẫn các phường, xã thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 152.035
  Online: 19