Thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và Kế hoạch Huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Ban chỉ huy Quân sự thị xã, sáng ngày 27/3/2023 phường Bắc Hồng tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân năm 2023. Về dự lễ khai mạc có đồng chí Thiếu tá Nguyễn Công Mạo, Chính trị viên Phó, Chủ nhiệm chính trị; đồng chí Đại úy Nguyễn Minh Đăng, Trợ lý Ban Tham mưu, BCH Quân sự thị xã cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể phường Bắc Hồng.

    

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Công Mạo, Chính trị viên Phó, Chủ nhiệm chính trị phát biểu tại Lễ khai mạc   

    Tham gia huấn luyện có 60 đồng chí thuộc 2 lực lượng dân quân cơ động và dân quân tại chỗ. Thời gian huấn luyện đối với lực lượng dân quân tại chỗ là 7 ngày, dân quân cơ động 12 ngày. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sỹ dân quân sẽ được trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự. Trong đó, tập trung vào 08 nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản pháp luật về Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự; Quản lý bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới; Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Tình hình kinh tế- xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quân sự địa phương, cơ quan, tổ chức. Sau học tập chính trị, lực lượng dân quân sẽ thực hành các nội dung huấn luyện quân sự như: điều lệnh, bắn súng, ném lựu đạn, thuốc nổ, chiến thuật tổ dân quân chiến đấu bảo vệ thôn, tổ dân phố…

    Đồng chí Nguyễn Viết Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu giao nhiệm vụ cho LLDQ

Thông qua đợt huấn luyện, giúp lực lượng dân quân tự vệ nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng và thuần thục các động tác về kỷ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” cán bộ, chiến sỹ phường Bắc Hồng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2023./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 211.196
  Online: 14