Trong 20 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Hồng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đồng chí Phan Xuân Hạnh, Chủ tịch UBMTTQ phường phát biểu khai mạc hội nghị 

    

    Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

    Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) và Ngày Hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Các tổ dân phố đều tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

  Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, PCT UBMTTQ thị xã phát biểu tại hội nghị   

    Thực hiện tốt các cuộc vận động như: cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… và các phong trào thi đua đua yêu nước do các cấp phát động. Tỷ lệ đạt gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 95%; có trên 80% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, từ năm 2020 đến nay 10/10 tổ dân phố đều đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” …hàng năm, các khu dân cư đã tổ chức tốt “Bữa cơm đại đoàn kết” tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Với những hoạt động thiết thực, nội dung phong phú, ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã thu hút được sự tham gia ngày càng đông đảo của Nhân dân. Thông qua việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã xuất hiện ngày càng nhiều gương “Người tốt, việc tốt”, những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

   

    Tại hội nghị tổng kết, UBMTTQ phường đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 191.712
  Online: 17