Sáng ngày 10/8, Uỷ ban nhân dân phường Bắc Hồng phối hợp với Đoàn thanh niên phường tổ chức ra mắt mô hình “Ngày không viết, ngày không hẹn” và Đội thanh niên tình nguyện “Y tá người dân về dịch vụ công trong giao dịch thủ tục hành chính”.

Ra mắt mô hình “Ngày không viết, ngày không hẹn” và Đội thanh niên tình nguyện “Y tá người dân về dịch vụ công trong giao dịch thủ tục hành chính”.

    Theo đó, thực hiện mô hình “Y tá người dân về dịch vụ công trong giao dịch thủ tục hành chính” UBND phường  Bắc Hồng phối hợp với Ban thường vụ Đoàn thanh niên phường hỗ trợ tổ chức, công dân đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần khi tổ chức, công dân, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết các TTHC đã thực hiện cung ứng theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và toàn trình một phần, thì cán bộ, công chức trực tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; cán bộ Đoàn thanh niên được phân công trực hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân đăng ký tài khoản dịch vụ công Quốc gia scan hoặc chụp ảnh các văn bản, giấy tờ và thực hiện đăng nhập vào địa chỉ hanhchinhcong.hatinh.gov.vn và thực hiện thao tác nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống phần mềm.

Đội Thanh niên tình nguyện của phường bố trí đoàn  viên, thanh niên trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC tại bộ phận một cửa vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần…

    Đối với mô hình “Thứ năm ngày không viết, không hẹn” là khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả bào ngày thứ Năm hàng tuần sẽ được cán bộ, công chức hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại TTHC quy định . Cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiến hành viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ (trừ trường hợp một số TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ); kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực tương ứng. Cán bộ, công chức nhận hồ sơ và gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo quy định và không thu phí viết hộ. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ theo quy định; đồng thời khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu thực hiện một số TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thứ Năm hàng tuần, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay. Cán bộ, công chức tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình ký và trả kết quả ngay sau đó cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (trong giờ hành chính, không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả).

… và cơ động đi đến từng nhà (có nhu cầu) để hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công Quốc gia

    Việc triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ trong giải quyết các TTHC nhằm hỗ trợ tổ chức, công dân đăng ký tài khoản dịch vụ công Quốc gia, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, toàn trình một phần. Tạo động lực khuyến khích tổ chức, công dân thường xuyên sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC khi có nhu cầu thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và mang lại sự hài lòng cho tổ chức và công dân trên địa bàn./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 211.178
  Online: 15