Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND thị xã, chiều ngày 08/12/2020, tổ đại biểu HĐND Thị xã khoá VI  bầu trên địa bàn phường phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQ phường Bắc Hồng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với Nhân dân phường Bắc Hồng tại Nhà văn hóa tổ dân phố 4. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Ủy viên BTV, PCT. HĐND thị xã, đồng chí Tôn Quang Ngọc, Thị ủy viên, PCT. UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Việt Hùng, PCT.UBMTTQ thị xã và các vị đại biểu HĐND thị xã bầu trên địa bàn phường. Về lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường có các đồng chí đại diện: Trường trực Đảng ủy; HĐND; UBND; Ủy ban MTTQ; các vị đại biểu HĐND; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường và gần100 cử tri cùng tham dự.

     Đại biểu HĐND 2 cấp và Nhân dân tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri 

    Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Ủy viên BTV, PCT. HĐND thị xã đại diện cho Tổ đại biểu HĐND Thị xã khoá VI bầu trên địa bàn phường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 - đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 - HĐND thị xã khóa VI và HĐND phường khóa IX.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Ủy viên BTV, PCT. HĐND thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  thị xã năm 2020     

    Tại hội nghị, cử tri đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với những báo cáo của Tổ đại biểu HĐND Thị xã và HĐND phường, phấn khởi trước những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và phường trong năm 2020. Cũng tại hội nghị đã có 9 lượt ý kiến phát biểu phản ánh, đề xuất của cử tri đối với HĐND 2 cấp trên các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị; vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Đồng chí Nguyễn Viết Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy – CT. UBND phường tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị  của cử tri tại Hội nghị

    Thay mặt cấp ủy, chính quyền phường, đồng chí Nguyễn Viết Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy – CT. UBND phường đã tiếp thu đồng thời giải trình một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của phường ngay tại hội nghị, đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã đề nghị UBMTTQ phường tổng hợp, trình HĐND thị xã xem xét tại kỳ họp thứ 14-HĐND thị xã sắp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 152.085
  Online: 28