Thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 29/3/2021 – 07/4/2021, UBMTTQ phường Bắc Hồng đã phối hợp với UBND phường  và cấp ủy, ban cán sự các tổ dân phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

   

     Cử tri tổ dân phố 5 tham dự hội nghị

    Trong đợt lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, phường Bắc Hồng có 69 ứng cử viên, trong đó: ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 01 người, ứng cử đại biểu HĐND thị xã có 25 người, ứng cử là đại biểu các phường, xã khác chuyển về 06 người, ứng cử đại biểu HĐND phường có 37 người.

   

    Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị tại tổ dân phố 8

    Đến nay 10/10 tổ dân phố đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Tại các điểm lấy ý kiến, sau khi nghe chủ trì hội nghị giới thiệu về tiêu chuẩn của người ứng cử, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, các cử tri đã tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến cho các đại biểu được giới thiệu ứng cử. Phần lớn các ý kiến của cử tri đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí và tín nhiệm cao giới thiệu các ứng cử viên tham gia HĐND các cấp; cử tri đánh giá cao về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, ý thức trách nhiệm cao của các ứng cử viên nơi cư trú; luôn sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của Nhân dân; bản thân các đồng chí và gia đình luôn gương mẫu chấp hành các đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động…

 Cử tri biểu quyết giới thiệu các ứng cử viên tại tổ dân phố 7 

     Việc tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp là nội dung quan trọng trong quy trình thực hiện các bước cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 219.314
  Online: 9