Sáng ngày 03/10, UBND phường Bắc Hồng tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) thị xã Hồng Lĩnh trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn phường Bắc Hồng. Dự lễ phát động có đồng chí Đặng Ngọc Vệ, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

    Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Đặng Ngọc Vệ, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính (CCHC) vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thị xã và phường đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của công tác CCHC, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

    Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND phường luôn khuyến khích những cách làm hay, sáng tạo để tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ CCHC tại địa phương một cách hiệu quả, chất lượng nhất. Đây là một trong những sáng kiến khi lần đầu tiên thị xã Hồng Lĩnh tổ chức một Hội thi CCHC bằng hình thức trực tuyến nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của các cơ quan hành chính Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

    Thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và phường.

    Sau lễ phát động, UBND phường yêu cầu các tổ chức, ban ngành, đoàn thể phường, các đơn vị trường học và các tổ dân phố bằng các hình thức phù hợp để có giải pháp tích cực triển khai và tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở địa phương để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

THỂ LỆ CUỘC THI

 

  1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm thị xã tại địa chỉ: https://tracnghiemhl.hatinh.gov.vn và được liên kết trên Cổng thông tin điện tử thị xã. Mỗi bài thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia.

     2. Nội dung thi:

    Các chủ trương, chính sách và nội dung liên quan đến cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; tìm hiểu một số nội dung liên quan đến Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

    3. Cách thức thi, cách tính điểm

Người dự thi phải đăng ký tài khoản với một số thông tin cơ bản như: Họ
và tên, số điện thoại, địa chỉ, sau đó vào thi; mỗi tài khoản được tham gia thi
không quá 10 lần trong quá trình diễn ra cuộc thi. Số lượng câu hỏi trong một phần thi là 20 câu hỏi trắc nghiệm về nội dung liên quan đến cuộc thi kèm theo 01 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia cuộc thi trong thời gian 20 phút. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi về số người tham gia cuộc thi.

    4. Cơ cấu bài thi

    Bài thi gồm 02 phần:

    * Phần Câu hỏi trắc nghiệm:

    Người dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm về nội dung trong các văn bản
pháp luật có liên quan đến chủ đề cuộc thi (Ban Tổ chức sẽ đăng tải đề cương, tài liệu liên quan kèm theo Thể lệ cuộc thi lên hệ thống phần mềm Thi trắc nghiệm và Cổng thông tin điện tử thị xã để các thí sinh tham khảo, nghiên cứu trước khi thi).

    * Phần Câu hỏi phân loại:

    Tại câu thứ 21 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán số người tham gia
cuộc thi.

    5. Cách tính điểm bài thi

- Mỗi câu trắc nghiệm trả lời đúng sẽ được tính là 5 điểm trên thang điểm 100.

- Câu trả lời dự đoán số lượng người tham gia chỉ mang tính phân loại.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 152.079
  Online: 25