Xử lý các trường hợp sử dụng đất công trái phép, cấp đất trái thẩm quyền, cấp đất không đúng quy định ở thị xã Hồng Lĩnh đang được cấp ủy, chính quyền triển khai quyết liệt. Để đạt kết quả cao, trong thời gian qua, thị xã Hồng Lĩnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và hạn chế thấp nhất những vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn. Bước đầu đã có những chuyển biến nhất định, nhiều trường hợp đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

Máy móc được phường Nam Hồng huy động để hỗ trợ giúp các hộ dân tháo gỡ các công trình xây dựng trên đất công ích

Lực lượng chức năng của phường Nam Hồng cùng tham gia...

Với phương châm giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng đất đai trên địa bàn, thời gian qua thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, xử lý dứt điểm vi phạm về quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

 Lực lượng chức năng xã Thuận Lộc giúp các hộ dân tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất công ích

Năm 2016, gia đình ông Nguyễn Trọng Tâm ở phường Nam Hồng được UBND xã Thuận Lộc hợp đồng cho thuê đất với diện tích 2,5 ha để xây dựng mô hình kinh tế. Gia đình ông đã đầu tư hơn 600 triệu đồng xây dựng mô hình kinh tế chăn nuôi trâu bò, ao cá, gà vịt. Hằng năm, gia đình ông đã đóng góp thuế phí đầy đủ. Nhưng khi có thông báo thu hồi đất của xã Thuận, gia đình nghiêm túc chấp hành.

Sau khi có thông báo của UBND xã Thuận Lộc gia đình ông Nguyễn Trọng Tâm đã chấp hành nghiêm việc tháo dỡ công trình

Ông Nguyễn Trọng Tâm, cho biết: “Sau khi có chủ trương của Thị ủy - UBND thị xã Hồng Lĩnh về xử lý tồn đọng về đất đai, cấp ủy, chính quyền xã Thuận Lộc đã đến gặp gỡ động viên và thông báo đến tận gia đình chúng tôi về thông báo 231 và 271 của Ban thường vụ Thị ủy cũng như kế hoạch của UBND thị xã. Khi có thông báo thu hồi đất của xã thì gia đình nghiêm túc chấp hành. Gia đình tôi mong muốn các cấp sau khi thu hồi đất tạo điều kiện hỗ trợ gia đình 1 phần kinh phí trả nợ và tiếp tục cho thuê đất hợp pháp để gia đình có điều kiện tiếp tục phát triển mô hình kinh tế”

7/7 hộ gia đình xây dựng công trình trên đất công ích đều chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và chính quyền địa phương

Tại xã Thuận Lộc, việc xử lý tồn đọng về  đất đai, trong đó có việc xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất công ích không đúng quy định được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc

Ông: Phan Văn Sự - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc, cho biết thêm: “Trên địa bàn xã có 7 hộ thuê đất công ích không đúng quy định với diện tích 5,1 ha, sau khi có sự chỉ đạo của cấp trên UBND xã Thuận Lộc đã hiện các chủ mô hình đã tự tháo gỡ tài sản và bàn giao mặt bằng cho UBND xã”

Tổ công tác giúp việc giải quyết các tồn đọng về đất đai phường Trung Lương xác định địa giới các mô hình kinh tế trên đồng ruộng

Trên địa bàn  phường Trung Lương có 3 trường hợp giao đất không đúng quy định với diện tích 9,2 ha, sau khi có thông báo kết luận của BTV Thị ủy Hồng Lĩnh, cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể đã vào cuộc rất tích cực, tuyên truyền vận động các hộ đang sử dụng đất không đúng quy định, chấp hành nghiêm các quy định.

... Cán bộ phường Trung Lương trực tiếp đóng mốc chỉ giới tại mô hình ông Kiều Đình Phúc, TDP Tiên Sơn.

Ông: Nguyễn Ngọc Luân - Phó chủ tịch UBND phường Trung Lương: “Để xử lý tồn đọng về đất đai, trong đó có việc giao đất không đúng quy định, trong quá trình thực hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng UBND phường Trung Lương đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ thời gian hoàn thành từng nội dung tồn đọng; xác định tổ chức, cá nhân chủ trì, phối hợp thực hiện; tiến hành làm việc với từng hộ dân để kiểm tra hiện trạng, chốt số lượng cây trồng, gia súc, gia cầm, thủy sản, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới. Đến nay các hộ dân đã chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, Nhà nước, của địa phương, tự tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho UBND xã quản lý”

...mô hình ông Nguyễn Đình Minh ở TDP Tiên Sơn, phường Trung Lương

 Đối với các trường hợp sử dụng đất công ích không đúng quy định đến nay các địa phương ở thị xã Hồng Lĩnh đã xử lý dứt điểm trả lại mặt bằng bàn giao cho các phường, xã. Tuy nhiên đối với các trường hợp thuê đất trái thẩm quyền thì đang còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên các địa phương đang tập trung giải quyết và trình các cơ quan có thẩm quyền.

Các chủ mô hình kinh tế xây dựng trên diện tích đất giao không đúng quy định đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật 

 Đối với 3 Trạm BTS trên núi Ngọc Sơn, phường Đức Thuận đã gửi thông báo đến các cơ quan Viễn thông, tuy nhiên đang còn vướng mắc Nghị định của CP chưa cho phép xây mới các Trạm BTS trong thời gian tới, các đơn vị viễn thông đã có tờ trình xin điều chỉnh.

Ông Lê Hồng Thành - Chủ tịch UBND phường Đức Thuận cho biết: “Vấn đề này vượt thẩm quyền giải quyết của phường. Khi có thông báo thực hiện tiếp theo của Thị xã và Tỉnh thì UBND phường sẽ quyết tâm thực hiện”

Công trình xây dựng trái phép trên đất công ích của ông Phạm Quang Hồng ở phường Trung Lương đã được tháo dỡ sau khi có Thông báo kết luận 231 của BTV Thị ủy 

Thực hiện Thông báo kết luận số 231 và 271 của Ban Thường vụ Thị uỷ Hồng Lĩnh, trong thời gian qua UBND thị xã, các phường, xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai xử lý tồn đọng về đất đai, cấp ủy, chính quyền phường, xã đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai; UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở quan tâm tuyên truyền, vận động và giúp đỡ các hộ dân có tài sản trên đất di dời; nhìn chung các hộ dân, tổ chức, cá nhân vi phạm đã có sự chuyển biến về nhận thức và xác định trách nhiệm trả lại mặt bằng cho cơ quan Nhà nước quản lý.

Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu UBND thị xã, Đảng ủy, UBND các phường, xã; Đoàn công tác tại cơ sở; UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung Thông báo kết luận số 231- TB/ThU, ngày 29/11/2022 và kết luận số 271-TB/ThU, ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về xử lý tồn đọng đất đai trên địa bàn

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung xử lý tồn đọng chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ như: Việc xử lý các hộ gia đình, cá nhân được giao đất trái thẩm quyền tại khu vực khe Bà Kim, phường Nam Hồng; vướng mắc của 04 hộ dân tại tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận; 02 trường hợp được UBND huyện Can Lộc cho thuê đất trên địa giới hành chính của xã Thuận Lộc. Việc xử lý cho thuê đất công ích không đúng quy định đã hết thời hạn nhưng vẫn còn một số hộ đang tiến hành thực hiện tháo dỡ. Việc cho thuê đất trái thẩm quyền đã hết thời hạn nhưng 1 số địa phương chưa hoàn thành việc xử lý.

Thực hiện thông báo 231 và 271 của BTV Thị ủy, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo Tổ giúp việc rà soát, vận động xử lý tồn đọng đất đai và các phòng, ban liên quan thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện nghiêm túc công tác xử lý tồn đọng theo chỉ đạo  của BTV Thị ủy.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Trần Xuân Đức - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, cho biết thêm: Đến nay, việc xử lý đất công ích sử dụng sai mục đích, cho thuê đất trái thẩm quyền đã được các phường xã xử lý cơ bản dứt điểm, đã thực hiện thanh lý hợp đồng, tháo dỡ tài sản và bàn giao đất cho nhà nước quản lý, còn lại một số hộ hiện nay đã tháo dỡ một phần. Trong thời gian tới, UBND thị xã Hồng Lĩnh sẽ chỉ đạo phường xã thực hiện nghiêm túc để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà nước quản lý. Ngoài ra, UBND thị xã cũng đang phối hợp với các Sở, ngành cấp Tỉnh để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các tồn đọng đất đai từ lâu đến nay như 4 hộ giao đất trái thẩm quyền ở Thuận Minh, 12 hộ đất lâm nghiệp chồng lên đất của BQL rừng phòng hộ; 02 hộ được UBND huyện Can Lộc cho thuê đất trên địa giới hành chính xã Thuận Lộc. Trong thời gian tới, UBND thị xã Hồng Lĩnh sẽ tập trung quyết liệt để sớm hoàn thành xử lý dứt điểm các tồn đọng này”

Để việc quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh hiệu quả, trong thời gian tới đi vào nền nếp, đúng pháp luật rất cần các giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 173.773
  Online: 16