Chiều ngày 10/7, Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phường Bắc Hồng tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH 6 tháng đầu năm, phương hướng vận động tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia 6 tháng cuối năm 2023.

    Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hoàng Yến – PCT UBND Phường – Phó Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT phường cho biết: tính đến 30/6/2023, toàn phường có 9.419 người tham gia BHYT, đạt 96,8% tỷ lệ bao phủ và trên 1.600 người tham gia BHXH. Có được những kết quả đó là nhờ sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn; Công tác tuyên truyền các cơ chế, chính sách của các cấp Nhà nước đến tận người dân một cách thấu đáo, tạo động lực để người dân thực hiện được tốt hơn; các đại lý thu đã bám sát địa bàn, rà soát các đối tượng có khả năng nhưng chưa tham gia để tiếp tục tuyên truyền vận động các đối tượng tham gia có hiệu quả cao nhất

    Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Triển khai đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu năm 2023, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao; hàng quý tổ chức triển khai đánh giá hoạt động của các đại lý và của Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT phường; thực hiện tốt phong trào thi đua tạo sự thúc đẩy tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 173.800
  Online: 13