1. LÊ THỊ DIÊN

- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1989

- Quê quán: Thị Trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: TDP 6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Văn hóa: 12/12.

- Nghề nghiệp: Lao động phổ thông.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9  năm 2004

đến tháng 5 năm 2007

Học trung học phổ thông tại trường THPT Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 6 năm 2007

đến tháng 3 năm 2021

Lấy chồng và lao động sản xuất tại TDP 6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

2. PHAN THỊ DIỄN

- Ngày tháng năm sinh: 10/9/1990

- Quê quán: Phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: TDP 6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ không chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường.

- Ngày vào Đảng: 4/6/2017.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 12 năm 2014 - đến tháng 3 năm 2020

Cán bộ hợp đồng lĩnh vực Lao động - thương binh và xã hội, UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 6 năm 2020 - đến nay

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

3. PHAN XUÂN HẠNH

- Ngày tháng năm sinh: 10/9/1963

- Quê quán: Phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nơi ở hiện nay: TDP 6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy phường, Chủ tịch UBMTTQ phường.

- Ngày vào Đảng: 25/6/1988.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 02/1982 đến tháng 11/1985

Y tá – Bộ tư lệnh thông tin

Từ tháng 12/1985 đến tháng 9/1986

Cán bộ Đoàn xã Đức Thuận

Từ tháng 10/1986 đến tháng 3/1988

Sinh viên trường trung cấp Tài chính – Nghệ Tĩnh

Từ tháng 4/1988 đến tháng 10/1988

Kế toán HTX mua bán xã Đức Thuận

Từ  tháng 11/1988 đến tháng 10/1992

Kế toán Xí nghiệp dịch vụ xuất khẩu huyện Can Lộc

Từ  tháng 11/1992 đến tháng 3/1996

Kế toán nông nghiệp, Khối trưởng khối 6, phường Bắc Hồng

Từ  tháng 4/1996 đến tháng 5/2004

Kế toán ngân sách UBND phường Bắc Hồng

Từ tháng 6/2004 đến tháng 5/2011

Phó Chủ tịchUBND phường Bắc Hồng

Từ tháng 6/2011 đến tháng 3/2019

Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng

Từ tháng 4/2019 đến nay

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; Chủ tịch UBMTTQ phường Bắc Hồng

 

 

4. ĐẶNG THỊ HOÀI

- Ngày tháng năm sinh: 24/4/1976

- Quê quán: Phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: TDP 1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh..

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ Văn hóa: 10/12.

- Nghề nghiệp: Lao động tự do.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ năm 1994 - đến năm 2021

Nhà may Hoài thời trang - TDP 1, phường Bắc Hồng , thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 3 năm 2020 - đến tháng 3 năm 2021

Nhân viên Bảo hiểm Nhân thọ AIA Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

 

5. NGUYỄN THỊ MAI LÊ

- Ngày tháng năm sinh: 23/4/1969.

- Quê quán: Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Trình độ văn hóa 12/12.

- Nơi ở hiện nay: TDP1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Nghề nghiệp, chức vụ:  Chi hội trưởng Phụ nữ; Tổ trưởng Tổ hợp tác dịch vụ ăn uống.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công công tác

( Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Tháng 10  năm 1990

đến tháng 5 năm 1995

Lao động tự do tại TDP1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1995 đến 2010

Tham gia công tác Phụ nữ TDP1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2010 đến 2015

Làm Chi hội phó Hội Phụ nữ TDP1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2015 đến 2021

Làm Chi hội trưởng Hội Phụ nữ và Tổ trưởng tổ phục vụ ăn uống tại gia Mai Lê tại TDP1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

6. PHAN THỊ TÂM

- Ngày tháng năm sinh: 05/10/1981

- Quê quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh  Hà Tĩnh

- Nơi ở hiện nay: TDP1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

- Trình độ Văn hóa: 12/12.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học  chuyên ngành Ngôn ngữ học.

- Lý luận chính trị: Trung  cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ A.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, Chủ tịch Hội LHPN phường.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

Từ 20/10/2005

đến 03/03/2006

Văn thư tại UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 04/03/2006

đến 09/01/2009

Phó bí thư Đoàn Thanh Niên phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 10/01/2009

đến 05/01/2013

Hợp đồng cán bộ VHXH phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 06/01/2013

đến 14/4/2015

Ủy nhiệm thu thuế phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 15/4/2015

đến 06/2020

Phó chủ tịch Hội PN phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 06/2020

đến nay

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

7. NGUYỄN THỊ CẨM THƠ

- Ngày tháng năm sinh: 04/3/1988

- Quê quán: xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: TDP 6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ văn hóa 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Văn hóa.

- Nghề nghiệp: Lao động tự do.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 9/2006

Là học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Lĩnh.

Từ tháng 9/2006 đến tháng 9 năm 2010

Là sinh viên trường cao đẳng kỷ thuật &Khách sạn du lịch tại Hải Dương.

Từ tháng 9/ 2010 đến tháng 9 năm 2012

Là sinh viên trường Đại Học văn hóa Hà Nội.

Từ năm 2012 đến 2015

Lễ tân tại Khu du lịch sinh thái Nghèn

Từ 2015 đến 2021

Lập gia đình và tham gia sinh hoạt tại Tổ dân phố 6.

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 191.707
  Online: 18