1. BÙI KHÁNH DƯ

- Ngày tháng năm sinh: 01/8/1989.

- Quê quán: Xã Thanh- Bình - Thịnh, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 02, Ngõ 24, Đường Phan Đình Giót, TDP3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Bắc Hồng.

- Ngày vào Đảng: 31/8/2015

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 02 năm 2012

đến tháng 3 năm 2021

Công chức Tư pháp – Hộ tịch tại Ủy ban nhân dân phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

2. BÙI THỊ ÁNH HÀ

- Ngày tháng năm sinh: 17/10/1981.

- Quê quán: Phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 02, ngõ 24, đường Phan Đình Giót, TDP3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh,

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh,  trình độ B.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên Trường THCS Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

- Ngày vào Đảng: 22/12/2004

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 2002

đến tháng 8 năm 2007

Giáo viên, Tổng phụ trách Đội trường THCS Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 9 năm 2007

đến tháng 8 năm 2014

Giáo viên, Tổ phó chuyên môn trường THCS Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 9 năm 2014

đến nay

Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn trường THCS Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

3. PHẠM THỊ VINH HOA

- Ngày tháng năm sinh: 22/3/1977.

- Quê quán: Xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 67, ngõ 59, đường 3/2, TDP9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh,

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh,  trình độ A.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Giáo viên Trường THCS Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

- Ngày vào Đảng: 01/10/2000.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 1997

đến tháng 8 năm 2010

Giáo viên - Tổ phó chuyên môn trường THCS Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 9 năm 2010

đến nay

Giáo viên - Ủy viên BCH Chi bộ, Chủ tịch Công Đoàn THCS Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà TĩnH.

 

4. NGUYỄN VIẾT KHANH

- Ngày tháng năm sinh: 15/8/1970

- Quê quán: Xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnhHà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 32, Ngõ 169, đường Nguyễn Ái Quốc, TDP9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Khung B Châu Âu.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

- Ngày vào Đảng: 19/01/1995.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 01/1992 - 3/1992

Cán bộ Ban quy hoạch và XD Thị xã Hồng lĩnh

Từ 4/1992 - 3/1993

Cán bộ Văn phòng UBND thị xã Hồng Lĩnh

Từ 4/1993 - 8/1997

Cán bộ Khối dân Thị xã Hồng Lĩnh – Phó bí thư chi đoàn cơ quan Thị uỷ – Khối dân

Từ 9/1997 – 2004

Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thị xã Hồng Lĩnh, làm công tác tổng hợp

Từ năm 2004 - 2007

Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hồng Lĩnh, làm công tác tổng hợp, tổng dự toán

Từ năm 2008 - 6/2016

Phó bí thư chi bộ, chi ủy viên Chi bộ Tài chính – KH- TK; Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND thị xã Hồng Lĩnh; học cao cấp lý luận chính trị, học cao học

Từ 7/2016 – 3/2019

Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Chính quyền thị xã, Bí thư Chi bộ Thường trực HĐND - Thanh tra - Tư pháp, Chánh Thanh tra thị xã, UBND thị xã Hồng Lĩnh

Từ 4/2019 đến nay

Điều động làm Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

5. TRẪN HỮU LỘC

- Ngày tháng năm sinh: 30/8/1964.

- Quê quán: Xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: TDP9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên ngành Cơ khí.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ:  Chi ủy viên chi bộ tổ dân phố 9

- Ngày vào Đảng: 20/6/1997.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

 - Từ năm 1986 đến năm 1996

- Công nhân tại Nhà máy đóng tàu Sông Lam

- Từ năm 1997 đến năm 2003

- Công nhân tại Cty liên doanh Hà Lin Hồng Lĩnh

- Từ năm 2004 đến năm 2014

- Công nhân tại Cty Cổ phần Việt Hà – Hà Tĩnh

- Tháng 3 năm 2015

- Nghỉ hưu theo chế độ

- Tháng 3 năm 2015 đến nay

- Nhân viên bảo vệ tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh


6. PHAN VIỄN SƠN

- Ngày tháng năm sinh: 15/8/1976

- Quê quán: Xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: TDP9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

- Trình độ Văn hóa: 12/12.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp nghề Cơ điện.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Lao động tự do.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ năm 2000 đến năm 2008

Công nhân xí nghiệp Thương binh tỉnh Hà Tĩnh

 

Từ 2009 đến nay

Lao động tự do tại Tổ dân phố 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

7. ĐẶNG NGỌC VỆ

- Ngày tháng năm sinh: 07/10/1972

- Quê quán: Phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 158, đường 3/2, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ A.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường.

- Ngày vào Đảng: 15/01/1996.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 3 năm 1991

đến tháng 5 năm 1993

Tiểu đội trưởng - Tiểu đội 2 - Đại đội 9 – Trung đoàn 283.

Từ tháng 6 năm 1993

đến tháng 8 năm 1994

Phó Bí thư Đoàn Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 9 năm 1994

đến tháng 01 năm 1996

Học viên trường Cán bộ Thanh thiếu niên TW1 – Hà Nội.

Từ tháng 02 năm 1996

đến tháng 8 năm 1997

Phó Bí thư Đoàn phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 9 năm 1997

đến tháng 5 năm 2004

ĐUV- Bí thư Đoàn phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 6 năm 2004

đến tháng 4 năm 2015

ĐUV, PCT UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 5 năm 2015

đến nay

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 211.126
  Online: 11