Thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và Kế hoạch Huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Ban chỉ huy Quân sự thị xã. Sáng ngày 09/4 phường Bắc Hồng khai mạc huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân năm 2024. Về dự Lễ khai mạc có đồng chí Trung tá Hoàng Văn Trung - Trợ lý Tham mưu - BCH Quân sự thị xã cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND, UBMTTQ; các ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Tổ trưởng tổ dân phố, Tổ đội trưởng và lực lượng dân quân phường.

Các đại biểu tham dự 

    Tham gia huấn luyện đợt này có 60 đồng chí thuộc 2 lực lượng dân quân cơ động và dân quân tại chỗ. Thời gian huấn luyện đối với lực lượng dân quân tại chỗ là 7 ngày, dân quân cơ động 12 ngày. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sỹ dân quân sẽ được trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự. Trong đó, tập trung vào 09 nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản pháp luật về Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự; Quản lý bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Tình hình kinh tế- xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quân sự địa phương, cơ quan, tổ chức; Những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Lê Thị Thương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chính trị viên phó  BCH Quân sự phường truyền đạt nội dung chuyên đề "Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới"

Đ/c Nguyễn Văn Học, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường truyền đạt chuyên đề "Một số nội dung cơ bản pháp luật về Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự"

    Sau học tập chính trị, lực lượng dân quân sẽ thực hành các nội dung huấn luyện quân sự như: điều lệnh, bắn súng, ném lựu đạn, thuốc nổ, chiến thuật tổ dân quân chiến đấu bảo vệ thôn, tổ dân phố tại thao trường huấn luyện phường…

    Thông qua đợt huấn luyện, giúp lực lượng dân quân tự vệ nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng và thuần thục các động tác về kỷ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, cán bộ, chiến sỹ phường Bắc Hồng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 237.282
  Online: 15