Thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng phường Bắc Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2021 và Kế hoạch của UBND phường về xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Sau khi Nghị quyết số 97/2020/NQ-HĐND, ngày 27/12/2020 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thị xã về việc ban hành cơ chế hổ trợ trong công tác chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021- 2025 được ban hành, ngay từ những ngày đầu của năm mới năm 2021 phường Bắc Hồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ dân phố tranh thủ chính sách đầu tư, hổ trợ của nhà nước kết hợp với thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở, huy động nội lực trong Nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nội phường.

    Thảm nhựa tuyễn Ngõ 160, đường 3/2, tổ dân phố 2

    Sáng ngày 01/01/2021, phường Bắc Hồng đã tiến hành thảm nhựa 4 tuyến gồm: 1.Ngõ 160, đường 3/2; 2.Ngách 01, Ngõ 160 đường 3/2; 3.Ngõ 174, đường 3/2; 4.Ngõ 188, đường 03/02 (tổ dân phố 2); tiến hành làm nền, láng, lát 40m2 vỉa hè, gắn 12 pa nô tại Ngõ 268, Đường Nguyễn Ái Quốc (tổ dân phố 1), các công trình này được thực hiện từ nguồn xã hội hóa các Doanh nghiệp và vận động đóng góp của nhân dân. Trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục chỉnh trang các tuyến đường còn lại theo kế hoạch. Đây là những công trình mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, chào mừng kỷ niệm 29 năm thành lập thị xã Hồng Lĩnh (02/3/1992- 02/3/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

    Thảm nhựa tuyến Ngách 01, Ngõ 160, Đường 3/2 , tổ dân phố 2

    Hiện tại phường Bắc Hồng đã đạt 10/18 tiêu chí theo Quyết định số 18 của UBND tỉnh, còn lại 8 tiêu chí chưa đạt đó là: 1.Tiêu chí về giao thông và hạ tầng kỷ thuật; 2.Tiêu chí về điện; 3.Tiêu chí về môi trường; 4.Tiêu chí về nước sạch và VSATTP; 5. Tiêu chí về nhà ở; 6.Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 7.Tiêu chí về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị; 8.Tiêu chí về Y tế. Với tinh thần và khí thế mới trong những ngày đầu của năm mới, tin tưởng rằng phường Bắc Hồng sẽ sớm hoàn thành tiêu chí về giao thông và hạ tầng kỷ thuật và các tiêu chí còn lại, đưa phường Bắc Hồng đạt chuẩn đô thị, văn minh vào cuối năm 2021, góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III ./.

                                           


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 211.192
  Online: 13