1. MẠNH TRỌNG ĐƯỜNG

- Ngày tháng năm sinh: 02/10/1973

- Quê quán: Xã Quang Vịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

- Nơi ở hiện nay: TDP7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tổ trưởng tổ dân phố 7

- Là Đại biểu HĐND phường khóa IX.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 05 năm 1992

đến tháng 03 năm 2010

Học xong phổ thông; làm ruộng tại TDP 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 03 năm 2010

đến tháng 01 năm 2012

Khối phó khối phố 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 01 năm 2012

đến nay

Tổ trưởng Tổ dân phố 7, chủ nhiệm HTX Bình Hồng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

2. PHẠM QUANG HÙNG

- Ngày tháng năm sinh: 02/01/1974

- Quê quán: Xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

- Nơi ở hiện nay: TDP7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Tin học ứng dụng.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Lao động tự do; Kiểm soát viên HTX Bình Hồng.

- Ngày vào Đảng: 19/9/1980.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Tháng 2/1993

đến tháng 12/1995

Bộ đội quân đoàn 3, cấp bậc chiến sỹ, chức vụ thợ sửa chữa ô tô, đơn vị C25, E48, F320 QĐ3

Tháng 1/1996

đến tháng 8/1998

Công nhân Công Ty cầu đường Tỉnh Kon Tum

Tháng 9/1998

đến tháng 10/2002

Sinh viên trường Đại học Quy Nhơn

Tháng 11/2002

đến tháng 5/2016

Lao động tự do tại tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tháng 6/2016

đến nay

Kiểm soát viên HTX Bình Hồng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

3. DƯƠNG THỊ HƯƠNG

- Ngày tháng năm sinh: 27/10/1971

- Quê quán: Xã Quang Vịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: TDP8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp, chuyên ngành Kỷ thuật

- Trình độ văn hóa: 12/12..

- Nghề nghiệp, chức vụ: Hưu trí.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 09 năm 1990

đến tháng 08 năm 1992.

Sinh viên trường Công nhân kỷ thuật dạy nghề Liên hiệp 4

Từ tháng 09 năm 1992

đến tháng 9 năm 2018

Là công nhân thuộc Công ty Công trình giao thông 4

Từ 10 năm 2018

đến nay.

Nghỉ hưu tại tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

4. NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

- Ngày tháng năm sinh: 21/9/1989

- Quê quán: Xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quãng Trị.

- Nơi ở hiện nay: TDP2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán

- Nghề nghiệp: Công chức Văn hóa - Xã hội phường

- Ngày vào Đảng: 9/9/2020.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 02 năm 2012

đến tháng 4 năm 2020

Công chức kế toán, UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 4 năm 2020

đến nay

Công chức Văn hóa – Xã hội, UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

5. NGUYỄN MINH SÁNG

- Ngày tháng năm sinh: 11/9/1985

- Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: TDP8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kế toán.

- Trình độ chính trị: Trug cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ:  Bí thư Đoàn TN

- Ngày vào Đảng: 6/12/2011

- Đại biểu HĐND phường, Khóa IX.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 2009

đến tháng 6 năm 2015

Cán bộ hợp đồng về công tác chính sách, nông nghiệp tại UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 7 năm 2015

đến nay.

Đảng ủy viên; Bí thư Đoàn TN phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

6. HOÀNG THỊ SEN

- Ngày tháng năm sinh: 08/02/1978

- Quê quán: Hưng  Lĩnh - Hưng Nguyên - Nghệ An.

- Nơi ở hiện nay: TDP8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Tổ trưởng TDP 8

- Ngày vào Đảng: 18/3/2004.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 08/2001 - 03/2006.

 Nhân viên kế toán Công ty TM-SXTD Thành Xuân

Từ tháng 04/2006- 03/2012

Nội trợ tại tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng

Từ tháng 04/2012- 03/2015

Ủy viên BCH phụ nữ tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng

Từ tháng 04/2015- 03/2018

Chi ủy viên, chi hội phó phụ nữ tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 04/2018- 02/2019

Phó bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Phụ nữ TDP8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 12/2019 đến nay

Chi ủy viên, Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Chi hội trưởng Phụ nữ tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.


7. PHAN ĐÌNH THẮNG

- Ngày tháng năm sinh: 11/3/1977

- Quê quán: Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

- Nơi ở hiện nay: TDP7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật.

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

- Ngày vào Đảng: 11/2/2001

- Đại biểu HĐND phường, Khóa IX.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Tháng 01 năm 1999

đến tháng 9 năm 2000

Bí thư chi đoàn tổ 9, khối phó kiêm trưởng ban an ninh

Tháng 10 năm 2000

đến tháng 6 năm 2004

Phó bí thư đoàn phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tĩnh Hà Tĩnh.

Tháng 7 năm 2004

đến tháng 7 năm 2010

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư đoàn phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tĩnh Hà Tĩnh.

Tháng 8 năm 2010

đến tháng 7 năm 2011

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tĩnh Hà Tĩnh.

Tháng 8 năm 2011

đến tháng 7 năm 2015

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tĩnh Hà Tĩnh.

Tháng 8/2015

đến nay

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tĩnh Hà Tĩnh.

 

8. NGUYỄN MINH TOÀN

- Ngày tháng năm sinh: 01/9/1985

- Quê quán: Xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

- Nơi ở hiện nay: TDP8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường

- Ngày vào Đảng: 30/10/2010

- Đại biểu HĐND phường, Khóa IX.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 2006

đến tháng 8 năm 2007

Bí thư chi đoàn xóm 8, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 9 năm 2007

đến tháng 10 năm 2010

Sinh viên trường Cao Đẳng KT - KT Nghệ An.

Từ tháng 11 năm 2010

đến tháng 01 năm 2012

Cán bộ kỷ thuật đo đạc, công ty CPTVXD Miền Trung, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ  tháng 02 năm 2012

đến tháng 05 năm 2015

Công chức Địa chính phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ  tháng 06 năm 2015

đến tháng 5 năm 2020

Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 05 năm 2020 đến nay

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 191.726
  Online: 15