1. PHẠM TIẾN HÓA

- Ngày tháng năm sinh: 11/4/1972

- Quê quán: Xã Đồng Thịnh , huyện Ngọc Lạc - Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: TDP1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn:  Đại học, chuyên ngành Quân sự.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ không chuyên trách, PCT Hội CCB phường

- Ngày vào Đảng: 14/6/1998.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng  2 đến tháng 5/1992

Chiến sỹ B2; C1/dBB2/Bộ CHQS Tỉnh

Từ tháng  5/1992 - 3/1994

Chiến sỹ B2, B1, H1 C18 Bộ CHQS Tỉnh

Từ tháng  4/1994 – 6/1998

Học Viên: H2 Trường Sĩ Quan Lục Quân 1

Từ tháng  6/1998 – 7/2000

Thiếu úy; Trung đội trưởng/d158/Vùng 1/Hquân

Từ tháng  7/2000 – 10/2002

Trung úy: Phân đội trưởng – Đảo Bạch Long Vĩ

Từ tháng  10/2000 – 11/2005

Trung , Thượng úy: Phân đội trưởng đảo Trường sa

Từ tháng  12/2005 – 3/2006

Thượng úy nhận công tác tại QK4

Từ tháng  3/2006 – 9/2009

Thượng, đại úy; TLDQTV/Ban CHQS Vũ Quang

Từ tháng  9/2009 – 7/2017

Thiếu tá;Trợ lý DQTV/Ban CHQS Nghi Xuân

Từ tháng  7/2017 – 01/2020

Nghỉ hưu tại Tổ dân phố 1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 02/2020 đến nay

 Phó chủ tịch Hội CCB phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

2. HÀ HUY LỤC

- Ngày tháng năm sinh: 21/9/1954

- Quê quán: Xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nơi ở hiện nay: TDP5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên ngành Cơ khí.

- Trình độ văn hóa: 10/12.

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Hưu trí, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tor dân phố 5.

- Ngày vào Đảng: 19/9/1980.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6 năm 1973

đến tháng 6 năm 1975

Học nghề tại nhà máy đại tu ô tô Hà Tĩnh

Từ tháng 7 năm 1980

Bí thư Đoàn TN nhà máy đại tu ô tô Hà Tĩnh

Từ năm 1982

đến năm 1985

Ban chấp hành huyện đoàn Đức Thọ

Từ tháng 10/1994

đến năm 2005

Giám đốc Công ty khai thác gỗ Lào thuộc công ty Việt Hà, Hà Tĩnh

Năm 2005

Nghỉ hưu theo chế độ

Từ năm 2014 đến nay

Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

3. ĐẶNG VĂN MINH

- Ngày tháng năm sinh: 27/8/1957

- Quê quán: xã Bùi La Nhân, Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: TDP5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành Quân sự

- Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Hưu trí.

- Ngày vào Đảng: 27/01/1981

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 3 năm 1975 đến tháng 8 năm 1988

Tham gia quân đội cấp hàm thượng úy, giáo viên, chuyển ngành

Từ tháng 8 năm 1988 đến năm 1991

Cán bộ tại công ty vật liệu xây dựng chất đốt Nghệ Tĩnh

Từ năm 1991 đến năm 1998

Công ty kinh doanh tổng hợp xuất nhập khẩu Hà Tĩnh.

Từ năm 1998 đến năm 2012

Giám đốc xí nghiệp, phó giám đốc công ty, phó bí thư đảng ủy Công ty phát triển công nghiệp Hà  Tĩnh.

Từ năm 2012 đến nay

Nghỉ hưu theo chế độ, làm Tổ trưởng Đảng, Cụm trưởng cụm dân phố tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng.

 

4. PHAN THỊ NGỌC QUỲNH

- Ngày tháng năm sinh: 17/12/1995

- Quê quán: xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 02, Ngõ 217,
 đường Nguyễn Ái Quốc, TDP2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Công tác xã hội

- Nghề nghiệp:  Bí thư chi đoàn tổ dân phố 2.

- Ngày vào Đảng: 7/12/2017.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6 năm 2020

đến nay

 Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

5. NGUYỄN HỒNG SOA

- Ngày tháng năm sinh: 10/3/1960

- Quê quán: Xã  Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 14, ngõ 09, đường Nguyễn Ái Quốc, TDP 4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh.

- Trình độ văn hóa: 10/10.

- Trình độ chuyên môn: Đại học  chuyên ngành Quân sự.

- Nghề nghiệp, chức vụ:  Hưu trí - Chủ tịch Hội CCB phường

- Ngày vào Đảng: 18/3/1983.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng  3/ 1979 -10/ 1979

Học viên; Chiến sỹ B2; Trường HSQ- QK4.

Từ tháng 11/1979 -  8/1980

H1/TĐTrưởng/E4/F359/QK4    

Từ tháng  9/19080 – 7/19 83

Học viên, H3,Trường Sỹ quan Pháo binh

Từ tháng 8/1983 – 5/1985

BTrưởng; 2/;C6,E429,F302, MT479 CPC 

Từ tháng 6/1985 – 5/ 1986

C phó;2/;C6/E429/F302/MT479 CPC 

Từ tháng  6/1986 -6 /1987 

C trưởng, 2/; C14/E262/F302/ MT479 CPC

Từ tháng 7/1987 – 8/1989 

D phó, 3/; d11/E262/F302/ MT479 CPC              

Từ tháng 8/ 1989  - 8/1991

D trưởng, 4/,d11/e262,f302, MT479/QK7

Từ tháng  9/1991 - 7/1993

Học viên, 4/, Học viện Lục quân.

Từ tháng  8/1993 – 4/1994

Trợ lí TC, 1//; Ban CHQS huyện Nghi Xuân 

Từ tháng 5/1994 – 8/1995

Trợ lí TC,1//; Bộ CHQS Hà Tĩnh

Từ tháng 9/1995 -7/1996

Hoc viên,1// ,ĐHĐC, Trường QSQK

Từ tháng 8/1996 – 4/1998

Trợ lí TC,2// , Bộ CHQS Hà Tĩnh 

Từ tháng 5/1998 – 11/2002

Phó CH- TMT,2//, Ban CHQS Nghi Xuân

Từ tháng 12/2002- 7/2005

Chỉ huy trưởng, 3//, Ban CHQS Hồng Lĩnh

Từ tháng 8/2005 – 4/2015

Trưởng ban DQTV,4///, Bộ CHQS Hà Tĩnh

Từ tháng 4/2015 – 9/ 2016

Nghỉ hưu tại TDP4 phường Bắc Hồng

Từ tháng 10/2016 – 2/2020

PCT Hội CCB phường Bắc Hồng 

- Từ tháng 2/2020 -   nay

Chủ tịch Hội CCB  phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

6. LÊ THỊ THƯƠNG

- Ngày tháng năm sinh: 19/12/1988

- Quê quán: Xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: TDP3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Trình độ Văn hóa: 12/12.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, chuyên ngành Sư phạm.

- Trình độ chimnhs trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ không chuyên trách, Phó Bí thư Đoàn TN phường

- Ngày vào Đảng: 3/2/2013.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9 năm 2010

đến  tháng 6 năm 2011

Giáo viên hợp đồng tại Trường Tiểu học Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 7 năm 2011

đến  nay

 Phó bí thư Đoàn TN phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

7. PHẠM THỊ HOÀNG YẾN

- Ngày tháng năm sinh: 02/11/1982

- Quê quán: Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 36, đường Nguyễn Biểu, TDP6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ học.

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường

- Ngày vào Đảng: 4/9/2006.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6 năm 2005

đến tháng 2 năm 2009

Phóng viên (Hợp đồng) Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Business Forum),Văn phòng Bắc miền Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Từ tháng 2 năm 2009

đến tháng 6 năm 2010

Trợ lý điều hành (Hợp đồng) Công ty TNHH Cơ điện lạnh Toàn Cầu,  TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

Từ tháng 7 năm 2010

đến tháng 6 năm 2015

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 7 năm 2015

đến tháng 5 năm 2020

Ủy viên BCH Đảng bộ; Chủ tịch Hội LHPN; Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội phường khóa IX; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 6 năm 2020

đến nay

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy; Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 191.711
  Online: 18