Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Chiều ngày 04/01/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Bắc Hồng phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị xã thực hiện công tác thâm nhập quân tại các gia đình có con em trong danh sách chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đây là khâu quan trọng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 

   

     Gặp gỡ gia đình và thanh niên Nguyễn Quang Hải - Tổ dân phố 7

    Thâm nhập quân là dịp để Ban chỉ huy quân sự thị xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường trực tiếp gặp gỡ với thanh niên, gia đình để cùng trao đổi tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu về hoàn cảnh của từng gia đình và thanh niên đồng thời lắng nghe thanh niên và gia đình bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp với chính quyền địa phương và các gia đình có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

 

Gặp gỡ gia đình và thanh niên Võ Công Sơn - Tổ dân phố 7

Thông qua việc thâm nhập, Hội đồng NVQS phường và thị xã cũng đã tuyên truyền, vận động gia đình và các thanh niên gương mẫu chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước tại địa phương, việc nhập ngũ trước hết là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi và là trách nhiệm của công dân, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và quê hương. Năm 2021, phường Bắc Hồng được giao 5 chỉ tiêu công dân tham gia nghĩa vụ, trong đó có 01 chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ công an nhân dân và 04 chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ quân sự./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH PHƯỜNG BẮC HỒNG
  Bản đồ phường Bắc Hồng
   Liên kết website
  Thống kê: 211.120
  Online: 7